Valt ämne

Wikipedia

Lunds universitet (ursprungligt namn Regia Academia Carolina, Kungliga Karolinska akademien) är ett svenskt statligt universitet. Det grundades 1666 som det då femte universitetet under dåvarande svensk överhöghet och är det nutida Sveriges näst äldsta lärosäte efter Uppsala universitet. Lunds universitet är ett av de största universiteten i Norden. Under medeltiden fanns en tidigare institution för högre utbildning i Lund.

Lund rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Universitetet kom till exempel på plats 96 i QS World Rankings 2020.

År 2021 har lärosätet omkring 44 000 studenter per år (34 300 individer per termin) och drygt 8 000 anställda. Universitetet har campus i Lund, Helsingborg och Malmö, samt en trafikflyghögskola i Ljungbyhed. Lunds universitet har cirka 270 utbildningsprogram på grundutbildnings- och avancerad nivå och cirka 1 400 fristående kurser. Omsättningen är totalt 9 miljarder, varav två tredjedelar går till forskning

...

Läs mer i Wikipedia