Valt ämne

Wikipedia

Lunds stift är ett stift inom Svenska kyrkan. Stiftet består av 16 kontrakt, 29 pastorat och 166 församlingar (2017). Av dessa församlingar är en icke-territoriell, Karlskrona amiralitetsförsamling. Lund är stiftsstad och Lunds domkyrka stiftskyrka.

Läs mer i Wikipedia