Valt ämne

Wikipedia

Livräddning är en handling som involverar undsättning, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Det syftar ofta på vattensäkerhet, men kan även innefatta räddning ur vak, översvämning eller annat prehospitalt arbete.

De som utför livräddning ideellt kallas livräddare, och de som är anställda för utföra livräddning kallas badvakter.

Läs mer i Wikipedia