Valt ämne

Wikipedia

Ett litterärt sällskap är en förening av en grupp människor bildad kring ett gemensamt intresse för litteratur. Det kan ha ett allmänlitterärt syfte eller koncentrera sin verksamhet till en viss genre eller författare. En del litterära sällskap har akademi som del av sitt namn.

Läs mer i Wikipedia