Valt ämne

Wikipedia

Lindome (uttalas lind-åme) (annorlunda uttryckt Linn-domme med betoning på första stavelsen) är en tätort i Lindome distrikt i Mölndals kommun, Västra Götalands län och kyrkbyn i Lindome socken i Halland, belägen 15 kilometer söder om Göteborg. Lindome är beläget vid motorvägen E6/E20 och Västkustbanan.

...

Läs mer i Wikipedia