Valt ämne

Wikipedia

Lerhus är hus med lera som byggmaterial.

Läs mer i Wikipedia