Valt ämne

Wikipedia

Laholms Tidning är en svensk dagstidning med veckoutgivning i pappersformat och daglig lokal bevakning online, baserad i Laholm. Tidningens kärnområde är Laholms kommun. Tidningen distribueras gratis till 10 200 hushåll i Laholms kommun. Laholms Tidning ägdes mellan den 5 mars 2019 och den 31 oktober 2021 av Lokaltidningen Mediacenter Sverige AB, som ger ut ett drygt 30-tal gratistidningar i södra Sverige.

Sedan den 1 november 2021 ägs tidningen av Made in Båstad AB som även ger ut tidningen Bjäre NU i Båstads kommun.

Laholms Tidning har tidigare ägts av Skånska Dagbladet. Den 1 januari 2014 togs ägandet över av Hallandsbygdens Tidningsförening, som också är stor ägare i tidningen Norra Halland, i Kungsbacka. Sedan mitten av 2001 fanns Laholms tidning även som radiotidning, vilket innebär att tidningen var tillgänglig för till exempel synskadade. Tidningen fanns på webben, laholmstidning.se, som e-tidning, samt som app för Ipad och Iphone.

Tidningen började

...

Läs mer i Wikipedia