Valt ämne

Wikipedia

Lagan är en å i södra Sverige. Den är 232 km inklusive källflöden. Lagans avrinningsområde är 6 440 km². Medelvattenföringen vid mynningen är 82 m³/s. Den största sjön inom Lagans avrinningsområde är Bolmen.

Namnet (1674 'Lafuan fluvidus') kommer från fornsvenskans lagher som betyder vatten eller vätska.

Lagan har främst varit känt för sitt laxfiske. Under 1200-talet uppbar kungen årligen 1.200 laxar i skatt från fisket i Lagan. Laxen var då fattigmansmat och det berättas från trakterna att bönderna inte fick sätta lax på bordet oftare än två gånger i veckan, annars protesterade drängar och pigor.

Lagan har även varit av betydelse som sjöled, i ett dokument från 1751 berättas att sjöfarten på ån tidigare bedrevs av små jakter, Torekobåtar. Även senare har jakter fört transporter utmed Lagan. Sjöfart i Lagan har dock varit besvärlig på grund av ojämn vattenföring och många grund. 1876-1881 gjordes försök att få till stånd ångbåtstrafik

...

Läs mer i Wikipedia