Valt ämne

Wikipedia

Lövträd är träd vars blad (löven) i motsats till barrträdens barr, är tunna och platta. Dock räknas inte träslag som bär löv generellt till lövträden, utan man brukar enbart se tvåhjärtbladiga växter som egentliga lövträd, vilket innebär att tempelträd, palmer, kottepalmer och trädormbunkar inte räknas som lövträd trots att de bär löv. Virket från lövträd kallas lövträ. Med lövsly avses unga lövträd utan ekonomiskt värde för skogsbruket.

Läs mer i Wikipedia