Valt ämne

Wikipedia

Kyrkofullmäktige är i Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland det högsta beslutande organet på lokal nivå.

Läs mer i Wikipedia