Valt ämne

Wikipedia

Kyrkbok (eller kyrkobok) är ett register som kyrkan (församlingen) var ålagd att föra över alla församlingens invånare.

Läs mer i Wikipedia