Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Emblematik är läran om emblem och deras användning. Två kända emblematiska verk är Andrea Alciatis Emblematum liber (1531) och Cesare Ripas Iconologia (1593). Det första svenska verket om emblematik är Abraham Sahlstedts Sinnebildskonsten (1758).

...

Läs mer i Wikipedia