Underordnande ämnen

Wikipedia

Historiska hjälpvetenskaper är vetenskaper som används som stöd i historisk forskning. Dessa vetenskaper kan till exempel studera insignier, dokument och personer. Till de historiska hjälpvetenskaperna kan räknas:

...

Läs mer i Wikipedia