Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Kungsbackafjorden (ursprungligen Strömsfjorden) är en omkring 10 kilometer lång fjord i norra Halland. Fjorden avgränsas i öster av Fjärås socken och i väster av Onsalahalvön. Både Kungsbackaån och Rolfsån mynnar ut i fjorden, omkring 2 kilometer söder om Kungsbacka. Fjorden mynnar i sin tur ut i Kattegatt. Fjorden är inte en fjord i den rätta bemärkelsen då den saknar en tröskel utan är egentligen ett estuarium.

Fjorden har ett sjuttiotal öar och skär varav Kalvö är den nordligaste. Fjordens huvudöar räknat från norr är: Kalvö, Hällesö, Brokö, Ramnö och Vindö. Det finns två djuprännor där den djupaste är ca 30 meter.

Hela Kungsbackafjorden är ett naturreservat med ett rikt fågelliv, fler än 240 arter har noterats. Även fornlämningar i form av rösen och labyrinter finns.

Läs mer i Wikipedia