Valt ämne

Wikipedia

Ett krucifix (av lat. crucifixus "den korsfäste"), är en avbildning av den korsfäste Jesus på korset.

Läs mer i Wikipedia