Valt ämne

Wikipedia

Kranskärlssjukdomar eller koronarsjukdomar, är en samlingsbeteckning för olika ischemiska hjärtsjukdomar i hjärtats kranskärl, vilka uppkommer till följd av åderförfettning i något eller några av hjärtats kranskärl. Till kranskärlsjukdomarna hör kärlkramp, hjärtinfarkt, kranskärlsförträngning och kranskärlsaneurysm.

Kranskärlssjukdomarna kan vara kroniska eller akuta (akut kranskärlssjukdom).

Läs mer i Wikipedia