Valt ämne

Wikipedia

Konfekt eller konfektyr (av latinets conficere, 'förfärdiga', 'tillverka') är omsorgsfullt tillverkade sötsaker, som i regel köps färdiggjorda.

Konfekt består vanligen av choklad med olika slags fyllning, eller en sötsak av marsipan och omfattar alla sötsaker utom ren choklad. Det kan vara exempelvis små bakverk och kanderad frukt.

Läs mer i Wikipedia