Valt ämne

Wikipedia

Kollektivhus är en boendeform som bygger på privata lägenheter, men är profilerade med gemensamma ytor för olika serviceinrättningar som restaurang och barndaghem. Kollektivhus kan också kallas familjehotell, särskilt om lägenheterna är lite större och avsedda för barnfamiljer.

Begreppet kollektivhus skall inte förväxlas med den boendeform som kallas för kollektiv där man oftast delar på ett mindre hushåll och sover i samma lägenhet eller hus.

...

Läs mer i Wikipedia