Valt ämne

Wikipedia

Knapegården är en kaptensgård på Råö på Onsalahalvön i Onsala socken, Kungsbacka kommun. Gården uppfördes på 1750-talet och blev byggnadsminne den 25 november 1994. Fastighetsbeteckningen är Råö 13:1 och gården benämns "där framme". Den är en av de äldsta och bäst välbevarade byggnaderna på Onsalahalvön och planlösningen och inredningen i byggnadens äldsta del är i det närmaste intakt sedan uppförandet.

Läs mer i Wikipedia