Valt ämne

Wikipedia

Kjellbergska flickskolan var en flickskola i Göteborg som började sin verksamhet 1835 och upphörde 1967.

...

Läs mer i Wikipedia