Valt ämne

Wikipedia

En kärra är en enklare typ av vagn som bara har en hjulaxel (alternativt två samverkande hjulaxlar tätt efter varandra), samt som saknar egen framdrivningsanordning och därför dras eller skjuts av någon eller något. En kärra behöver stödben eller stödhjul när den står parkerad för sig själv. Har den minst två axlar och i princip helt och hållet stöder hela sin vikt på dessa, så är det en vagn.

Olika typer av kärror är: jigg, sulky, rockard, dogcart och skrinda, men även bil- och traktorkärror.

Historiskt har kärran varit allenarådande i Sverige norr om fäbodgränsen, inklusive Bohuslän. I Uppland och Mälardalen, Småländska höglandet, södra Västergötland och Dalsland har kärror och vagnar använts parallellt medan i södra Sverige vagnar varit allenarådande.

Kärra är även en vardaglig och egentligen felaktig benämning på bil.

Läs mer i Wikipedia