Valt ämne

Wikipedia

Jordlöpare (Carabidae) är en mycket artrik familj inom ordningen skalbaggar. I världen känner man till omkring 34 000 arter. I Sverige finns omkring 360 arter, medan det i Finland finns 297 arter.

...

Läs mer i Wikipedia