Valt ämne

Wikipedia

Jordhus (piséhus) är byggnader uppförda med väggar av packad (stampad) jord, eller lerblandad jord. Man skiljer på hus uppförda med kalk som bindemedel (så kallade stöphus) och hus konstruerade med obränt ler som bindemedel. Jordhus, med undantag av de så kallade stöphusen, kan betraktas som hus uppförda med minimal belastning på miljön både vad gäller material- och energiförbrukning.

Lerhusbyggnadstekniken introducerades i Sverige på 1780-talet av Rutger Macklean på hans gods Svaneholm. Tekniken hämtades från Tyskland men var ursprungligen fransk. Motivet var främst att minska virkesåtgången vid husbyggnation. 1799 introducerade Georg Adlersparre tekniken på så sitt gods Vik där den ännu bevarade ladugården är Upplands äldsta bevarade lerhus. Samma år beskrev Adlersparre sina lyckades försök med lerhusbyggnader i Läsning i blandade ämnen och en anonym skrift med titeln Underrättelser för allmogen att bygga hus i lerbruk gavs ut. 1801 innehöll även Den Svenska

...

Läs mer i Wikipedia