Valt ämne

Wikipedia

Jättelav (Lobaria amplissima) är en lav som växer på lövträdsstammar, mer sällsynt även på klippor i kusttrakter och i områden med hög och jämn luftfuktighet nära sjöar eller vattendrag. Laven är en bladlav och hör till släktet lunglavar. Som dess namn antyder blir jättelaven stor, diametern på bålen kan vara flera decimeter och lavens lober, eller bålens flikar, är tre till fyra centimeter breda. Dess vetenskapliga artepitet amplissima kommer av amplissimus som har betydelsen "mycket stor".

Jättelaven är sällsynt och rödlistad i delar av sitt utbredningsområde. Hoten mot jättelaven är framförallt luftföroreningar, avverkning av äldre lövträd och markexploatering i de områden där den förekommer.

...

Läs mer i Wikipedia