Valt ämne

Wikipedia

Jällunden är en sjö i Gislaveds kommun och Hylte kommun i Småland och ingår i Nissans huvudavrinningsområde. Sjön är 13,3 meter djup, har en yta på 8,32 kvadratkilometer och befinner sig 153 meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Färgån (Gussboån). Vid provfiske har bland annat abborre, braxen, gers och gädda fångats i sjön.

Sjön är cirka 11 kilometer lång från dess syd- till dess nordspets. Den avvattnas åt söder mot Nissan. I sjön finns ett flertal mindre öar, bland andra Byö och Sörö.

...

Läs mer i Wikipedia