Valt ämne

Wikipedia

Den senaste istiden var den senaste perioden då stora delar av Jorden låg nedisade. Perioden inleddes runt 100 000 år f.Kr. och isen började dra sig tillbaka runt 10 000-talet f.Kr.

Läs mer i Wikipedia