Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Folkmusik är musik som utvecklats bland människor i alla tider. Folkmusiken ägs av alla och av ingen, men kommer alltid ur traditioner, erfarenheter och hundratals år av liv. Ofta markeras ett visst avstånd till konstmusik och populärmusik, men alla tre musikformerna har påverkats av varandra (jämför visa).

I den engelskspråkiga världen finns det en genre som kallas folksång (folk song) eller folkmusik (folk music), som vi inte skulle kalla så – hit hör artister som The Weavers, Pete Seeger, Joan Baez och Bob Dylan under hans tidigare år som artist. Det vi menar med folkmusik i Sverige kallas ofta för traditional music på engelska.

Läs mer i Wikipedia