Valt ämne

Wikipedia

Skolmusik är en stor finlandssvensk musikfestival som riktar sig till 9-19-åriga elever samt till deras lärare. Syftet med Skolmusik är att samla skolelever för att uppleva musik tillsammans. Samtidigt pågår ett brett musikaliskt och kulturellt utbyte genom konserter och workshoppar. Skolmusik ger också ett konkret stöd för musikläraren i musikundervisningen genom ny repertoar, lärarhandledning och fortbildning. Festivalen avslutas med stora festkonserter som flera gånger live sänts av Svenska Yle.

Skolmusik har förutom sin rent musikaliska funktion också en starkt identitetsskapande effekt som ett svenskspråkigt kulturellt evenemang för barn och ungdomar i Finland. Evenemanget inkluderar även finskspråkiga elever och barn av annan etnicitet till ett positivt utbyte och umgänge med musiken som gemensamt språk.

Läs mer i Wikipedia