Valt ämne

Wikipedia

Vävnad är en samling celler som i en organism har liknande uppgifter. Studier av vävnader kallas histologi (av klassisk grekiska ιστός, "väv") eller, om det rör sjukdomar, histopatologi. Det klassiska sättet att studera vävnader har varit med vävnadssnitt inbäddade i vax som studeras i ljusmikroskop. Under 1900-talets sista årtionden har metoder som kryosnitt, där man snittar frysta vävnader extremt tunt, elektronmikroskop i mykoplasma och immunokemiska metoder gjort att kunskapen inom området vuxit väsentligt. Klassisk histopatologi är dock fortfarande en viktig metod för att diagnostisera exempelvis cancer.

I människans och andra däggdjurs kroppar finns fem grundläggande typer av vävnad, som bygger upp alla kroppens organ:

...

Läs mer i Wikipedia