Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Textilt konsthantverk benämns textila produkter utöver bruksföremåls utformning och nytta. Ett exempel på detta är gobelänger. Utövare kallas i modern tid textilkonstnärer.

Gränsen är svår att dra, i synnerhet bland utövarna själva. Vad som hör till hemslöjd respektive konsthantverk har ingen vedertagen definition. Men det är inte ovanligt att hemslöjdsproducenter gärna ser sina produkter som konsthantverk. Däremot kan det anses tillhöra undantagen att högskoleutbildade konsthantverkare kallar sina alster hemslöjd.

Läs mer i Wikipedia