Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Konsthantverk är bruks- eller prydnadsföremål som är konstnärligt utformade, och det syftar även på det hantverksmässiga tillverkandet av dessa. På senare år har begreppet utvecklats och praktiseras numera ibland även som performance eller liknande, med bas i konsthantverkstraditionen.

Den väsentligaste skillnaden mellan konsthantverk och hemslöjd/handarbete är att det första förutsätter en konstnärlig formgivning. Och var den exakta gränsen för vad som räknas till konst verkligen går finns inte fastlagd, liksom med annan slags konst.

Läs mer i Wikipedia