Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Begreppet byggnadsvård sammanfattar skötsel, underhåll och vård av befintliga byggnader, i form av både praktiskt och teoretiskt arbete. Detta gäller såväl äldre som nyare bebyggelse (även om ordet "byggnadsvård" oftare används i samband med äldre bebyggelse).

För särskilt värdefulla byggnader, exempelvis byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen, och där arbetet leds av en arkitekt, används vanligen ordet restaurering.

Byggnadsvård ingår som del i kulturvård och kulturmiljövård.

Läs mer i Wikipedia