Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Konstvetenskap, eller konsthistoria, är en disciplin som studerar och beskriver konst ur ett historiskt, filosofiskt och socialt perspektiv. Konstvetenskapen kan sägas stå med ena foten i estetiken, som beskriver konsten ur ett filosofiskt perspektiv, och den andra i konsthistorien, som beskriver konstens historia.

Konstvetenskap, i ordets moderna betydelse[förklaring behövs], utkristalliserade sig först ur den allmänna kulturhistorien under 1800-talet som konsthistoria för att från början av 1900-talet bli en egen disciplin.

Läs mer i Wikipedia