Valt ämne

Wikipedia

Gustaf Fredrik Hjortberg, född 2 oktober 1724 i Göteborg, död 5 april 1776 på Åby gård, Fässbergs socken, var en svensk präst. Han var även verksam som läkare, veterinär, botanist, vetenskapsman, urmakare och orgelbyggare samt gav ut flera skrifter. Han byggde orgelverk i Halland och var troligen självlärd.

Hjortberg studerade i Uppsala, men bodde senare på sin gård Gustavsberg, nära Vallda kyrka. Från år 1754 till sin död var han kyrkoherde i Vallda församling och lät bland annat bygga till tornet på Vallda kyrka (omkring 1765–1770).

Under en period arbetade han som präst ombord på Svenska Ostindiska Companiets fartyg, med vilka han gjorde minst tre resor. Han brevväxlade med Carl von Linné och var bland de tidigare skribenterna i Sverige att skriva om den nya grödan potatis, då denna introducerades i Sverige från Sydamerika via Spanien och han införde även potatisen som gröda i Vallda. År 1768 invaldes Hjortberg som ledamot nummer 180 av Kungliga Vetenskapsakademien

...

Läs mer i Wikipedia