Valt ämne

Wikipedia

Herting är en tidigare gård i sydöstra Falkenberg. Drottning Kristinas ”krögare- och gästgifvarordning” från 1649 påbjöd att gästgiveri skulle finnas på ett antal platser i landet och 1651 omvandlades kronohemmanet Herting i Skrea socken till gästgivaregård. Innehavaren av gården var påtvingad gästgivare oavsett formen av förvärv. I många år var Herting ett industriellt centrum med brännvinsbränneri, tegelbruk, sågverk och mejeri. 1903 byggdes en kraftstation i Ätran i Hertings fors, som då fyllde hela Falkenbergs energibehov. Kraftstationen finns fortfarande kvar men ger nu endast 4 procent av behovet.

År 1901 inköptes Herting, vars ägor i söder sträckte sig ned till Skrea strand, av Falkenbergs stad, och marken införlivades med staden 1908. Strax därefter började Kommunala mellanskolan, (senare Samrealskolan) byggas efter ritningar av Georg A. Nilsson. Skolan brann 1960; på dess plats ligger nuvarande Tullbroskolan. Förutom denna finns i stadsdelen också Hertingsskolan

...

Läs mer i Wikipedia