Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Svensk litteratur omfattar all litteratur som nedtecknats på det svenska språket, således även bland annat åländsk och finlandssvensk litteratur.

Läs mer i Wikipedia