Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Halmstadgruppen är en konstnärsgrupp som bestod av Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och Esaias Thorén. Gruppen kan sägas ha bildats 1929, i samband med Hantverks- konst- och industriutställningen i Halmstad det året. Den bestod oförändrad fram till 1979, då Stellan Mörner avled. De har sitt namn efter att de flesta konstnärerna hade sina rötter i Halmstad, där flera av dem var bosatta i området Söndrum.

Åren 1922–23 studerade Axel Olson i Berlin för den ryske målaren och skulptören Alexander Archipenko. Erik Olson och Waldemar Lorentzon studerade 1924 vid Fernand Légers målarakademi i Paris. Även Stellan Mörner, Sven Jonson och Esaias Thorén studerade i Paris under 1920-talet.

En viktig roll för gruppen spelade även Egon Östlund, som förmedlade viktiga kontakter med bland andra Gösta Adrian-Nilsson och som ofta framträdde som deras talesperson. Bröderna Erik och Axel Olson och Waldemar Lorentzon hade lärt känna Egon Östlund

...

Läs mer i Wikipedia