Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Gottskär är en bebyggelse i södra delen av tätorten Onsala i Kungsbacka kommun. Gottskär var en tätort i Kungsbacka kommun fram till och med tätortsavgränsningen 2000 för att därefter växa samman med Onsala. Innan sammanväxningen hade Gottskär som egen tätort cirka 3 500 invånare (2000).

Gottskär ligger på Onsalahalvön vid Kungsbackafjorden.

...

Läs mer i Wikipedia