Valt ämne

Wikipedia

Hugo Ferdinand Gottlieb Gerlach, född 7 maj 1854 i Preussen, död år 1907 i Varberg, var en tysk–svensk industriman. Han invandrade från Tyskland och etablerade sig som industriman i Varberg. Han drev ett av de många bolag som utvann sten ur de klippor man ser längs Strandpromenaden, liksom i Hästhaga- och Subbeområdena. En stor del av stadens arbetsföra män var i slutet av 1800-talet sysselsatta med stenbrytning, då annan industri utvecklades sent i Varberg.

Gerlach blev en av stadens mäktigaste män och deltog med kraft i den kommunala verksamheten. Han var en föregångsman när det gällde elektrifiering av staden och startade på eget initiativ byggandet av vattentornet i Varberg i mitten av 1890-talet. Detta sedan en majoritet av stadsfullmäktige ansett befintliga gårdsbrunnar tillräckliga.

1896 tillhörde Hugo Gerlach initiativtagarna vid bildandet av Skandinaviska Textilfabriks AB, som kom att bli Varbergs första egentliga industrianläggning.

Det så

...

Läs mer i Wikipedia