Valt ämne

Wikipedia

Genevadsån är en å belägen i södra Halland som avvattnar ett 225 km² stort jordbruksområde. Mynnar i Laholmsbukten i Tönnersa och Gullbranna naturreservat.

Läs mer i Wikipedia