Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Galtabäck är en småort och tidigare fiskeläge i Tvååkers socken i Varbergs kommun. Orten ligger vid kusten, tio kilometer söder om Varberg.

Tidigare gick Europaväg 6 genom Galtabäck. Orten är bland annat känd för Galtabäcksfyndet och Galtabäcks hamn. I hamnen finns ett båtmuseum. Ortens fotbollslag heter Galtabäcks BK.

Vid Galtabäck ligger den långsmala havsviken Lerjan, som är en betydande rastplats för vadarfåglar. Spovsnäppor, småsnäppor, kärrsnäppor, sandlöpare och ibland även myrsnäppor brukar rasta i viken. Pilgrimsfalken ses emellanåt jagande vadarfåglarna. Under vintern hör strandremsan till en av de säkraste siktningslokalerna för berglärkan, som övervintrar i viken. De kringliggande kusthedarna och klapperstensfälten ingår i naturreservatet Gamla Köpstad Södra.

...

Läs mer i Wikipedia