Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Dramatik är en litterär genre, och utgör tillsammans med lyrik och epik de så kallade tre klassiska, litterära huvudgenrerna. Ordet kommer från början från ett antikt grekiskt ord för 'något som har utförts', och trots att dramatik kan ta många olika former förenas dramatiken som konstform kring framförandet av skrivna texter. För att såväl möjliggöra läsning av dramatiska texter som för att ge riktlinjer vid uppförandet använder författare av dramatik olika grepp, såsom beskrivningar av omgivning, kulisser, och rörelser.

Det finns dock även dramatik som huvudsakligen är skriven för att läsas. Detta brukar kallas för ett läsdrama. En del betraktar Goethes drama Faust som ett läsdrama.

Vanligtvis författas dramatik på prosa eller vers, och följer en eller flera personer.

Läs mer i Wikipedia