Valt ämne

Wikipedia

Gåsevadholm är ett slott i Tölö socken i Halland, numera i Kungsbacka kommun. Den nuvarande slottsbyggnaden är uppförd i slutet av 1700-talet. Den har en rosa kulör och är belägen på en ö mitt i Rolfsån. Gåsevadholms fideikommiss instiftades 1772 av direktören i Ostindiska Companiet Niclas Sahlgren. År 1999 ombildades Gåsevadholms fideikommiss till ett fideikommissaktiebolag, vilket innehas av Carl Silfverschiöld, son till Niclas Silfverschiöld och prinsessan Désirée.

Läs mer i Wikipedia