Valt ämne

Wikipedia

Gäss (singular: gås, latin: Anserini) är en släktgrupp fåglar inom underfamiljen Anserinae. Denna släktgrupp brukar ibland kallas äkta gäss och utgörs av de båda släktena Anser och Branta.

En gåsunge benämns gässling.

Läs mer i Wikipedia