Valt ämne

Wikipedia

Funktionalism (av latin: fungi, "utföra". "fullborda") kan avse:

...

Läs mer i Wikipedia