Valt ämne

Wikipedia

Frodeparken är en park i centrala Uppsala från 1930-talet. Den begränsas i nordöst av Salagatan och i sydväst av järnvägsspåret. Där finns en lekplats och blomplanteringar.

Läs mer i Wikipedia