Valt ämne

Wikipedia

Friluftsfrämjandet (under åren 1892-1938 Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige, 1938-1975 Skid- och friluftsfrämjandet) bildades 1892 och är en rikstäckande svensk ideell organisation som arrangerar guidade friluftsaktiviteter inom en rad områden för sina medlemmar. Man är även en viktig remissinstans när det gäller myndighetsbeslut med anknytning till friluftslivet. Friluftsfrämjandet har fler än 108 000 medlemmar, varav 7 000 är ledare och funktionärer, som utövar 10 miljoner friluftstimmar per år. Friluftsfrämjandets 330 lokalavdelningar genomför friluftsaktiviteter i Sverige från Kiruna i norr till Smygehuk i söder. Friluftsfrämjandets verksamhet finns även på den internationella arenan, bland annat finns Skogsmulle i Japan.

...

Läs mer i Wikipedia