Valt ämne

Wikipedia

Fredriksvallsskolan var en skolbyggnad i Halmstad, som uppfördes 1881 och togs i bruk följande år.

Byggnaden, som tidigare kallades Norra folkskolan, ritades av arkitekten S. Holmén och bestod ursprungligen av två skolbyggnader med vardera 13 klassrum i vardera byggnaden. År 1928 kompletterades skolan med en byggnad för gymnastiklokal och vaktmästarbostad.

Läsåret 1945-1946 fanns här 456 elever. Byggnaden upphörde att vara skola 1969 och revs 1978.

...

Läs mer i Wikipedia