Valt ämne

Wikipedia

Fornborg är en kategori av fornlämningar i Norden som utgör en befäst anläggning från förhistorisk tid eller tidig medeltid.

Läs mer i Wikipedia