Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Fjärås socken i Halland ingick i Fjäre härad, ingår sedan 1974 i Kungsbacka kommun och motsvarar från 2016 Fjärås distrikt.

Socknens areal är 151,86 kvadratkilometer, varav 129,86 land. År 2000 fanns här 4 780 invånare. Tjolöholms slott med Tjolöholms kyrka, en del av tätorten Hjälm samt tätorten Fjärås kyrkby med sockenkyrkan Fjärås kyrka ligger i socknen.

Läs mer i Wikipedia